Alan Crosbie

Tác giả: Alan Crosbie

Alan Crosbie là một người xuất thân từ một trong những doanh nghiệp gia đình thành công nhất tại Ireland. Hiện tại, ông đang đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thomas Crosbie và Công ty xuất bản Examiner tại Cork. Ông bắt đầu sự nghiệp báo chí vào năm 1972, …

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.