Allan Pease

Tác giả: Allan Pease

Allan Pease là một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể của người Australia và là đồng tác giả của 15 cuốn sách.

Các cuốn sách ông đã xuất bản bao gồm:

 1. Ngôn ngữ cơ thể (Body language) (1981)
 2. Các tín hiệu (Signals) (1984)
 3. Ngôn ngữ trò chuyện (Talk Language) (1985, đồng tác giả với Allan Garner)
 4. Ngôn ngữ viết (Write Language) (1988, đồng tác giả với Paul Dunn)
 5. Câu hỏi là câu trả lời (Questions Are The Answers) (2000)
 6. Tại sao đàn ông không biết cách lắng nghe còn phụ nữ không biết đọc bản đồ (Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps) (2000, đồng tác giả với Barbara Pease)
 7. Cuốn sách cơ bản về sự khiếm nhã và những trò đùa không đứng đắn về chính trị (The Ultimate Book of Rude and Politically Incorrect Jokes) (2001)
 8. Tại sao đàn ông chỉ có thể làm một việc một lúc còn phụ nữ không bao giờ ngừng nói (Why Men Can Only Do One Thing at a Time & Women Never Stop Talking) (2003, đồng tác giả với Barbara Pease)
 9. Tại sao đàn ông không có mạch câu chuyện còn phụ nữ luôn luôn cần thêm giày (Why Men Don't Have A Clue & Women Always Need More Shoes) (2005, đồng tác giả với Barbara Pease)
 10. Tại sao đàn ông lại nói dối còn phụ nữ lại khóc (Why Men Lie and Women Cry) (2006, đồng tác giả với Barbara Pease)
 11. Cuốn sách cuối cùng về ngôn ngữ cơ thể (The Definitive Book of Body Language) (đồng tác giả với Barbara Pease) (2006, bản hiệu chỉnh từ cuốn sách Ngôn ngữ cơ thể (Body Language) xuất bản năm 1981)
 12. Thật đơn giản để mọi người có kỹ năng sống (Easy Peasey: People Skills For Life) (2007, đồng tác giả với Barbara Pease)
 13. Tại sao đàn ông muốn tình dục và phụ nữ cần tình yêu (Why Men Want Sex & Women Need Love) (2009, đồng tác giả với Barbara Pease)
 14. Ngôn ngữ cơ thể ở nơi làm việc (Body Language in the Workplace) (2011, đồng tác giả với Barbara Pease)
 15. Ngôn ngữ cơ thể của tình yêu (Body Language of Love) (2012, đồng tác giả với Barbara Pease)

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.