Bo Burlingham

Tác giả: Bo Burlingham

Bo Burlingham là người điều hành chính của tạp chí Inc. Ngoài ra, anh cũng đã viết cho các tạp chí khác như Esquire, Harper's, Mother Jones và The Boston Globe. Anh cũng là tác giả chung của cuốn sách The Great Game of Business và A Stake in the Outcome với Jack Stack.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.