Bruce Fleet

Tác giả: Bruce Fleet

Bruce Fleet là người sáng lập và chủ tịch Công ty Fleet Capital Management, một công ty quản lí đầu tư chỉ thu phí ở bang Colorado (Hoa Kỳ). Là một chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hơn 20 năm, ông đã được cấp Chứng chỉ Tư vấn Quản lí Đầu tư (CIMA) và Chứng chỉ Nhà chiến lược Đầu tư của Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, thông qua Hiệp hội Tư vấn Quản lí Đầu tư Hoa Kỳ.

Với nghề nghiệp của mình, Fleet đã tham gia giảng dạy cho các nhà đầu tư và các cố vấn đầu tư chuyên nghiệp về những nguyên tắc cơ bản của quản lí đầu tư thích đáng và hiệu quả. Ông cũng thường xuyên là diễn giả và khách mời của các phương tiện thông tin đại chúng và là chuyên gia huấn luyện trong lĩnh vực quản lí đầu tư. Fleet đã sáng lập, và có một thời là chủ tịch của A Portion of My Heart - một tổ chức của Liên đoàn Mục sư. Dưới sự dẫn dắt của Fleet, tổ chức này đã hỗ trợ hiệu quả cho các đoàn mục sư ở khắp Denver và tổ chức World Vision (Tầm nhìn Thế giới) trên phạm vi quốc tế.

Bruce Fleet cũng là tác giả cuốn sách Demystifying Wall Street: Shedding a Little Light on the BULL (Vạch trần những thủ đoạn đầu cơ kích giá ở Phố Wall).

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.