C.S.Lewis

Tác giả: C.S.Lewis

Clive Staples Lewis (29/11/1898 - 22/11/1963), thường được gọi là C.S. Lewis hoặc "Jack" bởi gia đình và bạn bè, là một nhà văn, nhà thơ, học giả, nhà nghiên cứu Trung Cổ, nhà phê bình văn học, nhà luận văn, nhà thần học và nhà biện hộ Kitô giáo sinh ở Belfast, Ireland.

Ông đã làm việc tại Đại học Oxford (Magdalen College) từ 1925 đến 1954, sau đó là tại Đại học Cambridge (Magdalene College) từ 1954 đến 1963.

Ông nổi tiếng với các tác phẩm hư cấu như "The Screwtape Letters", "Biên niên sử Narnia" và "The Space Trilogy", cũng như các tác phẩm không hư cấu như "Mere Christianity", "Miracles" và "The Problem of Pain".

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.