Christopher V. Flet

Tác giả: Christopher V. Flet

CHRISTOPHER V. FLETT là Giám đốc điều hành và người sáng lập Tập đoàn Flett, trong đó có công ty Think Tank Communication. Ông được công nhận trên toàn cầu là người dẫn đầu trong lĩnh vực thúc đẩy kinh doanh, phát triển kinh doanh và chiến lược xoay vòng.

Là một người đàn ông lãnh đạo tiên phong, ông xây dựng các hệ thống kinh doanh trong công ty của mình, cho phép ông chủ yếu làm việc với một nhóm khách hàng nữ trong lĩnh vực chiến lược kinh doanh.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.