Đại Sư Trí Quang

Tác giả: Đại Sư Trí Quang

Thích Trí Quang (21 tháng 12 năm 1923 - 8 tháng 11 năm 2019) là một nhà sư Phật giáo Đại thừa người Việt Nam, nổi tiếng với vai trò là người lãnh đạo của cộng đồng Phật tử miền Nam Việt Nam trong Biến cố Phật giáo năm 1963 và trong các cuộc biểu tình của Phật tử phản đối chế độ quân sự miền Nam Việt Nam cho đến khi Biến động Miền Trung năm 1966 bị đàn áp.

Chiến dịch của Thích Trí Quang vào năm 1963 đã kêu gọi tín đồ tuân theo lời hứa của Mahatma Gandhi và đã chứng kiến những cuộc biểu tình quy mô lớn chống lại chính phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nguyên nhân chính của cuộc biểu tình này bắt nguồn từ sự đàn áp mà người em trai của Diệm là Tổng giám mục Công giáo La Mã Huế, Pierre Martin Ngô Đình Thục, đã gây ra và đã áp bức đa số cộng đồng Phật tử. Cuộc đàn áp nhân quyền tôn giáo và dẹp loạn các cuộc biểu tình, cùng với việc tự thiêu của 5 nhà sư, đã tạo điều kiện cho cuộc đảo chính năm 1963, do Mỹ hậu thuẫn, làm lật đổ và ám sát Diệm và Nhu.

Kể từ năm 1964, Thích Trí Quang đã dẫn đầu các cuộc biểu tình của Phật giáo chống lại chính quyền của Tướng Nguyễn Khánh, cáo buộc vị tướng này cai trị bằng cách độc tài và không đủ năng lực để tiến hành loại bỏ những người ủng hộ Diệm khỏi các vị trí quyền lực. Sau đó, ông cũng dẫn đầu cuộc biểu tình chống lại quân chế Không quân Nguyễn Cao Kỳ, người đã sa thải tướng Nguyễn Chánh Thi, người ủng hộ Phật giáo, khỏi các vị trí trong quân chủng này tại miền Trung Việt Nam - một trụ sở chính của Phật giáo.

Tình trạng bất ổn dân sự kéo dài trong ba tháng cho đến khi Kỳ đàn áp các nhà hoạt động Phật giáo, chấm dứt ảnh hưởng của họ trong chính trường Nam Việt Nam. Thích Trí Quang bị giới hạn tại nhà và đã dành phần lớn thời gian cuối đời để viết và dịch các kinh điển Phật giáo.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.