Đặng Quốc Bảo

Tác giả: Đặng Quốc Bảo

Thầy là một trong những người đầu tiên của trường đạt học hàm PGS, tạo nền tảng cho đội ngũ cán bộ khoa học chủ chốt của trường.

Đến năm 2010, Học viện Quản lý Giáo dục có Hội đồng chức danh cơ sở lần đầu tiên, và PGS Đặng Quốc Bảo là một trong những thành viên của Hội đồng, đánh giá và đồng ý để có thêm những ứng viên mới, trong đó có nhiều người là học trò của thầy, được thầy dìu dắt và bổ sung vào đội ngũ PGS của Học viện.

Có thể vì vậy mà với tất cả cán bộ, giảng viên và học viên cao học, nghiên cứu sinh (NCS) của trường, nguyên Hiệu trưởng, PGS.TS Đặng Quốc Bảo luôn được gọi là "thầy Bảo" một cách giản dị, gần gũi nhưng đầy tôn kính và yêu mến.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.