Daniel Priestley

Tác giả: Daniel Priestley

Daniel Priestley là một doanh nhân, tác giả sách bán chạy nhất và diễn giả quốc tế. Anh đã thành công trong việc xây dựng các doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô la ở Úc, Anh và Singapore, bắt đầu từ con số không.

Sau khi làm việc với nhiều người thành công nhất trên thế giới, Daniel đã phát hiện ra rằng có 5 điểm mạnh chung mà các doanh nhân, chủ doanh nghiệp và nhà lãnh đạo hàng đầu đều sở hữu.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.