David Baldacci

Tác giả: David Baldacci

David Baldacci sinh ra tại Virginia, Hoa Kỳ vào năm 1960 và lớn lên ở Richmond. Ông đã học chuyên ngành khoa học chính trị tại Đại học Khối thịnh vượng Virginia (Virginia Commonwealth University) và luật tại Đại học Virginia (University of Virginia).

Sau khi tốt nghiệp, Baldacci đã làm luật sư bảo vệ và luật sư doanh nghiệp ở Washington trong chín năm trước khi quyết định dành toàn bộ thời gian cho việc viết lách. Cuốn sách đầu tiên của ông đã được đánh giá cao và mang lại danh tiếng quốc tế cũng như kiếm được hai triệu đô la chỉ từ bản quyền sách.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.