David Kirkpatrick

Tác giả: David Kirkpatrick

David Kirkpatrick sinh ngày 14 tháng 1 năm 1953 và là một nhà báo công nghệ, tác giả và nhà tổ chức hội nghị về công nghệ. Ông là tác giả của cuốn sách The Facebook Effect: The Inside Story of the Company that is Connecting the World, được xuất bản vào năm 2010. Cuốn sách này của Kirkpatrick mô tả lịch sử của công ty Facebook từ khi thành lập năm 2004 và ghi lại tác động toàn cầu của nó. Trước đó, ông là Cố vấn cấp cao về Internet và Công nghệ tại tạp chí Fortune.

Cuối năm 2022, Kirkpatrick trở thành Tổng biên tập của Techonomy Media Inc., một công ty tổ chức hội nghị tập trung vào công nghệ mà ông thành lập vào năm 2011.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.