Don Richard Riso

Tác giả: Don Richard Riso

Don Richard Riso là một chuyên gia tâm lý và tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực Enneagram - một hệ thống phân loại và hiểu về tính cách con người. Ông đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lan rộng Enneagram trên toàn thế giới. Don Richard Riso đã xuất bản nhiều tác phẩm quan trọng về Enneagram, bao gồm "The Wisdom of the Enneagram" và "Personality Types". Những tác phẩm này cung cấp cho độc giả một cái nhìn sâu sắc về các loại tính cách khác nhau, giúp con người hiểu rõ hơn về bản thân và những người xung quanh.

Với sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người và nghiên cứu kỹ lưỡng về Enneagram, Don Richard Riso đã trở thành một tư vấn viên và huấn luyện viên đáng tin cậy. Ông đã giúp hàng ngàn người khám phá và phát triển tiềm năng bản thân thông qua Enneagram. Các tác phẩm của ông không chỉ cung cấp kiến thức và nhận thức về tính cách con người mà còn hỗ trợ con người thực hành và áp dụng Enneagram vào cuộc sống hàng ngày, từ việc cải thiện quan hệ cá nhân đến phát triển sự tự nhận thức và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.