Gary Keller

Tác giả: Gary Keller

Keller sinh vào ngày 21/7/1957 tại Pasadena, Texas. Cha mẹ của ông đều là giáo viên và có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành con người của Keller. Ông cho rằng những sự kiện đặc biệt với cha mẹ là "những khoảnh khắc quan trọng, tôi không thể đủ biết ơn, đã thay đổi cuộc đời tôi."

Ông bắt đầu học tại Đại học Baylor ở Waco, Texas, là lúc ông bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực bất động sản và theo đuổi chương trình cấp bằng bất động sản và bảo hiểm tại trường đại học.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 1979, Keller chuyển đến Austin, nơi ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực bất động sản.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.