Gerald Nadler

Tác giả: Gerald Nadler

GS.TS.Gerald Nadler là một nhà khoa học về Kỹ thuật Công nghiệp, tốt nghiệp năm 1949 tại Đại học Purdue, ông đã được trao tước danh Thành viên Danh dự của Viện Nghiên cứu Vận hành và Khoa học Quản lý, Viện Kỹ thuật Công nghiệp Quốc gia, Hiệp hội đào tạo Kỹ sư Hoa Kỳ ASEE.

Năm 1986, ông được bầu làm thành viên Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoa Kỳ vì những đóng góp của mình trong việc phát triển kỹ thuật công nghiệp, khoa học kế hoạch liên ngành và tư duy thiết kế hệ thống. Ông đã qua đời vào năm 2014 tại Hoa Kỳ khi ông đang hoàn thành phần hiệu chỉnh cuối cùng cho cuốn sách của ông ở tuổi 90.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.