Geshe Michael Roach

Tác giả: Geshe Michael Roach

Michael Roach (1952) là một giáo viên Phật giáo Tây Tạng phi truyền thống. Là một nhà sư thuộc phái Gelugpa và người Mỹ đầu tiên nhận bằng Geshe tại Tu viện Sera ở Tây Tạng. Ông đã thành lập và điều hành nhiều công ty và tổ chức, viết sách về Phật giáo và dịch các giáo lý Phật giáo Tây Tạng. Roach cho rằng, thực hành yoga, thiền định và giúp đỡ người khác, thậm chí cả đối thủ cạnh tranh, sẽ dẫn đến sự thịnh vượng tài chính. Ông từng trở thành tâm điểm của nhiều tranh cãi về quan điểm, giáo lý và hành vi của mình.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.