Guru Rinpoche

Tác giả: Guru Rinpoche

Guru Rinpoche, còn được biết đến với tên gọi Liên Hoa Sinh trong tiếng Hán Việt, là một Đại sư Ấn Độ, sống vào thời kỳ của vua Tây Tạng Trisong Detsen (755-797).

Theo truyền thuyết, Guru Rinpoche đã sinh ra trong một bông hoa sen và được gọi là Liên Hoa Sinh. Người ta biết rằng ông sinh ra tại Tây Bắc Kashmir. Từ khi còn nhỏ, Guru Rinpoche đã nắm vững các kinh sách, đặc biệt là Mật giáo. Vào thế kỷ thứ 8, ông đến Tây Tạng - một vùng đất hoang sơ, chịu sự chi phối của những đạo thiên nhiên nguyên thủy. Ở đó, ông chinh phục được ma quỷ, thiên tai, khai sáng và chỉ đường cho nhân dân Tây Tạng. Ông đã xây dựng các tu viện và truyền giáo cho 25 đệ tử, trong đó có cả vua Tây Tạng, và giáo thuyết quan trọng nhất được truyền bá đó là "Tám tuyên giáo".

Bên cạnh đó, Đại sư Guru Rinpoche còn để lại nhiều bộ kinh quý để răn dạy con người về cách ăn ở, đạo đức, và thuần phong. Trong số đó, Tử thư Tây Tạng là một tài liệu quan trọng.

Ngày nay, chúng ta biết về Guru Rinpoche chủ yếu thông qua các tài liệu của bà Yeshe Tsogyal - một đệ tử quan trọng của ông và là người viết lại tiểu sử của Liên Hoa Sinh.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.