Hoàng Trọng Miên

Tác giả: Hoàng Trọng Miên

Hoàng Trọng Miên (1918-1981) sinh ra tại làng Nguyệt Biểu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông là con trai thứ của ông Hoàng Trọng Đàn (1884-1969) và bà Thân Thị Uynh (1885-1936), và là em trai ruột của nhà văn Hoàng Trọng Thược và Hoàng Trọng Quy (Thanh Nghị).

Trong thời thơ ấu, ông học tại Huế và từ năm 1935-1936, ông bắt đầu viết văn với tác phẩm "Thâm cung bí sử" được đăng trên các báo ở Huế. Sau đó, ông chuyển tới Nam và trở thành chủ bút của báo Người Mới. Ông cũng cộng tác với các báo như Điện Tín, Trong Khuê phòng và cùng với Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử.

Năm 1945, Hoàng Trọng Miên trở về Huế cùng với Bửu Tiến, Lưu Trọng Lư, Bùi Tuân, Trần Thanh Địch và thành lập đoàn kịch Trọng Miên. Sau khi mặt trận Huế bị phá vỡ trong cuộc kháng chiến toàn quốc, ông rời đi và cùng với Cao Minh Chiếm, Nguyễn Đức Nùng, ông định cư ở Thanh Hóa và trở thành trưởng đoàn xung phong sản xuất. Năm 1950, ông tham gia Ban văn nghệ Sư đoàn 320 cùng với Bửu Tiến, Giang Tân, và biểu diễn vở kịch "Dưới bóng thánh giá" do ông sáng tác.

Năm 1952, ông chuyển tới Nam và tiếp tục viết văn và làm báo. Sau năm 1954, ông còn giảng dạy môn kịch nghệ tại trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn, và cũng cộng tác với các báo như Đời Mới, Quyết Tiến, Điện ảnh, Kịch ảnh và Đuốc Nhà Nam.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.