James Mc Gregor

Tác giả: James Mc Gregor

James McGregor là một danh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực ngoại giao, báo chí và văn học, đặc biệt là về chủ đề kinh doanh và quan hệ quốc tế với Trung Quốc. Ông có kiến thức chuyên sâu về nền kinh tế và văn hóa của Trung Quốc, đã xuất bản nhiều tác phẩm quan trọng như "One Billion Customers: Lessons from the Front Lines of Doing Business in China". James McGregor cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư và thương mại với Trung Quốc, đã có nhiều đóng góp quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa các quốc gia và Trung Quốc.

Với kiến thức sâu rộng về Trung Quốc và khả năng viết lách tài ba, James McGregor đã trở thành một nguồn thông tin và tư vấn quan trọng cho doanh nghiệp và các chuyên gia quan tâm đến thị trường Trung Quốc. Ông đưa ra cái nhìn sắc bén về cách làm kinh doanh và tương tác với Trung Quốc, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về văn hóa và thị trường của quốc gia này. Với đóng góp và kiến thức chuyên sâu của mình, James McGregor đã xây dựng được tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực quan hệ kinh tế và quan hệ quốc tế với Trung Quốc.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.