Jim Collins

Tác giả: Jim Collins

Jim Collins là một chuyên gia về lĩnh vực quản lý và tư duy chiến lược. Ông đã tiến hành một nghiên cứu đầy tham vọng và sâu sắc, khám phá và phân tích hàng trăm công ty từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Trong cuốn sách "Từ tốt đến vĩ đại", ông chia sẻ những điều ông đã học được từ cuộc nghiên cứu này, từ việc nhận diện các yếu tố quyết định thành công cho đến cách xây dựng một doanh nghiệp vĩ đại.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.