Joline Godfrey

Tác giả: Joline Godfrey

Joline Godfrey là một tác giả, nhà tư vấn tài chính và nhà lãnh đạo giáo dục người Mỹ. Bà nổi tiếng với công việc đột phá trong lĩnh vực giáo dục tài chính cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Qua việc sáng tạo ra các chương trình và tài liệu mới, Joline Godfrey đã giúp hàng triệu trẻ em và gia đình trên toàn cầu học cách quản lý tiền bạc và phát triển kỹ năng tài chính.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.