Madan Birla

Tác giả: Madan Birla

Madan Birla là một diễn giả, nhà tư vấn và huấn luyện cho các công ty trên toàn cầu. Ông đã làm việc tại FedEx trong 22 năm và là thành viên của Ủy ban Lập kế hoạch Tầm xa của FedEx. Trong vai trò này, ông đã gắn bó chặt chẽ với người sáng lập và Giám đốc điều hành Fred Smith để phát triển và triển khai các chiến lược tăng trưởng kinh doanh sáng tạo.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.