Tác giả: Mạnh Chiêu Xuân

"Mạnh Chiêu Xuân - Thương lượng với bất kỳ ai" là một cuốn sách hấp dẫn về lĩnh vực bán hàng của một tác giả người Trung Quốc. Mạnh Chiêu Xuân là một chuyên gia đàm phán và bán hàng nổi tiếng, đã thực hiện thành công 14.660.000 giao dịch cho đến nay. Sự thật là mọi đối tượng đều có hai mặt, một mặt tốt và một mặt xấu, một mặt cần và một mặt không cần.

Bán hàng cũng vậy. Nhân viên bán hàng thường đắm mình trong sản phẩm của mình và luôn nhìn thấy những ưu điểm, trong khi khách hàng lại ngược lại. Vì khách hàng có thói quen phản ứng, họ sẵn sàng từ chối sản phẩm. Họ có quá nhiều sự lựa chọn và khi khách hàng không cần, chúng ta thường nghĩ rằng họ không tin tưởng, hiểu nhầm và coi thường chúng ta. Thực tế là điều đó có thể chỉ là do khách hàng mới nhìn thấy mặt xấu trước.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.