Matt Fortnow

Tác giả: Matt Fortnow

Matt là tác giả của cuốn Sổ tay NFT (Wiley, tháng 10 năm 2021), là một hướng dẫn đầy đủ về cách tạo, bán và mua NFT. Cuốn sách này đang là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon và đã được dịch sang hơn 10 ngôn ngữ khác nhau.

Tác phẩm "NFT Handbook - Phân Tích Ứng Dụng - Giải Mã Tiềm Năng - Giao Dịch Hiệu Quả" của Matt được xem là một tác phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực này.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.