Michael Bergdahl

Tác giả: Michael Bergdahl

Michael Bergdahl sinh vào ngày 8.2.1954 và là một chuyên gia, tác giả và diễn giả dành cho các tập đoàn và doanh nghiệp cần sự thay đổi.

Michael Bergdahl đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều doanh nghiệp và hợp tác với nhiều doanh nhân nổi tiếng. Ông đã làm việc trong 3 công ty thuộc danh sách Fortune 500 và tham gia giúp 2 công ty đảo ngược tình thế trong kinh doanh. Thời gian làm việc với các tập đoàn bán lẻ lớn như Wal-Mart, Frito-Lay, và American Eagle Outfitters là "những khóa học kinh doanh" giúp ông hoàn thiện kiến thức về cạnh tranh trên thị trường.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.