Michael Mandelbaum

Tác giả: Michael Mandelbaum

Michael Mandelbaum là giáo sư và giám đốc chương trình Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ tại Đại học Johns Hopkins, Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp.

Ông đã viết một số cuốn sách về chính sách đối ngoại của Mỹ và biên tập thêm hàng chục cuốn sách nữa.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.