Sách nói - Nghe sách nói miễn phí, truyện audio, chất lượng cao

Tác giả: Michelle Moore

Michelle Moore từng du lịch khắp thế giới. Cô luôn cố gắng đơn giản hóa mọi khía cạnh vật chất của cuộc sống để tập trung làm giàu mối quan hệ với những người xung quanh.