Sách nói - Nghe sách nói miễn phí, truyện audio, chất lượng cao

Tác giả: Morgan Housel

Morgan Housel là đối tác tại The Collaborate Fund và từng là tác giả cho The Motley Fool và The Wall Street Journal. Anh đã đạt Giải thưởng Kinh doanh Xuất sắc nhất của Hiệp hội Nhà văn và Biên tập Kinh doanh Hoa Kỳ hai lần và đã giành chiến thắng tại Giải thưởng Sydney của New York Times.