Nathan Bennett

Tác giả: Nathan Bennett

Nathan Bennett là một chuyên gia quản lý, tác giả và tư vấn danh tiếng. Ông tập trung vào lãnh đạo, quản trị chiến lược và sự thay đổi trong tổ chức.

Ông đã sáng tác nhiều tác phẩm về lãnh đạo và quản lý, bao gồm "Your Career Game: How Game Theory Can Help You Achieve Your Professional Goals" và "Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Global Business".

Nathan Bennett đã giảng dạy tại nhiều trường đại học hàng đầu và cung cấp hiểu biết và hướng dẫn về lãnh đạo và quản lý cho nhiều tổ chức.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.