Tác giả: Ngô Gia Văn Phái

  • Tại làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội), có một nhóm nhà văn Việt Nam thuộc dòng họ Ngô Thì. Ngô Chi Thất và Ngô Trân là những người đầu tiên tiên phong và thành lập Văn phái, sau đó được gọi là Ngô gia văn phái. Nhóm gồm 20 tác giả thuộc 9 thế hệ, kéo dài trong khoảng hơn 200 năm, từ đầu thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20.
  • Ngô Thì Chí là người đã đề xướng và khởi công biên soạn tập sách đầu tiên của Ngô gia văn phái. Ngô Thì Điển là người biên tập. Bộ sách này tập hợp các tác phẩm của các thành viên trong nhóm. Sách gồm 2 bài tựa, một của Phan Huy Ích và hai của Ngô Thì Trí. Đây là một bộ sách sưu tập, nhằm tôn vinh truyền thống văn hóa, văn học của dòng họ Ngô Thì, không phải là một tuyển tập hay tổng hợp các tác giả cùng một trường phái, cùng một khuynh hướng tư tưởng và sáng tác. Ban đầu, sách chỉ bao gồm các tác giả từ Ngô Thì Ức đến Ngô Thì Điển và sau đó được bổ sung thêm đến tác giả cuối cùng là Ngô Thì Giai. Tổng cộng có 15 tác giả, trong đó có nhiều tác giả nổi tiếng như Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Hương,...

Các tác phẩm trong sách đều được viết bằng chữ Hán, bao gồm đủ các thể loại, với nhiều nhất là thơ, tiếp theo là phú, truyện ký, tự, bạt, khải, biểu, tấu, sớ,... Hiện có nhiều bản sao chép tay trong các thư viện, nhưng hai bộ sách mang mã số A117a và VHv.1743 tại Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm (Hà Nội) là đầy đủ hơn cả.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.