Nguyễn Huy Tưởng

Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng

Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) là một nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng của Việt Nam. Ông đã viết nhiều tiểu thuyết lịch sử và vở kịch đáng chú ý như Vũ Như Tô, Đêm hội Long Trì, Bắc Sơn, Sống mãi với thủ đô.

Nguyễn Huy Tưởng sinh ngày 6 tháng 5 năm 1912 trong một gia đình theo đạo nho ở làng Dục Tú, Từ Sơn, Bắc Ninh, hiện nay thuộc xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Vào năm 1930, ông tham gia vào các hoạt động yêu nước của các thanh niên học sinh ở Hải Phòng. Năm 1935, ông làm thư ký tại nhà Đoan (Thuế quan) ở Hải Phòng, sau đó trở về Hà Nội. Năm 1938, ông tham gia Hội Truyền bá Quốc ngữ và phong trào hướng đạo sinh ở Hải Phòng. Năm 1943, ông gia nhập nhóm Văn hóa cứu quốc bí mật và được bầu làm Tổng thư ký Hội Truyền bá Quốc ngữ Hải Phòng. Sau đó, ông tiếp tục hoạt động ở Hà Nội, Nam Định và Phúc Yên.

Vào tháng 6 năm 1945, Nguyễn Huy Tưởng tham gia ban biên tập tạp chí Tiên Phong của Văn hóa cứu quốc. Tháng 8 cùng năm, ông tham dự Đại hội quốc dân ở Tân Trào. Ông cũng là đại biểu văn hóa cứu quốc và giúp biên tập các tờ báo Cờ giải phóng, Tiên Phong. Sau đó, ông giữ chức vụ Tổng thư ký Ban Trung ương Vận động đời sống mới. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nguyễn Huy Tưởng trở thành người lãnh đạo chủ chốt của Hội văn hóa cứu quốc.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.