Nguyễn Văn Khỏa

Tác giả: Nguyễn Văn Khỏa

Nguyễn Văn Khoả (1932 - 1988) là một tác giả đã công tác trong nhiều năm tại bộ môn Văn học phương Tây, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã dành nhiều thời gian và công sức để biên soạn cuốn sách về Thần thoại Hy Lạp.

Giáo sư Đỗ Đức Hiểu đã đánh giá: "Trong vòng 50 năm tới, không ai có thể viết một cuốn sách về Thần thoại Hy Lạp hay như cuốn của Nguyễn Văn Khoả". Ngoài việc viết về Thần thoại Hy Lạp, Nguyễn Văn Khoả cũng đã xuất bản nhiều tác phẩm uy tín khác như:

  • Cuốn Anh hùng ca của Hô-mê-rơ, được xuất bản bởi NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp vào năm 1978.
  • Từ điển văn học tập I và tập II (được soạn bởi nhiều tác giả khác nhau), được xuất bản bởi NXB Khoa học Xã hội vào các năm 1983 và 1984.
  • Cuốn Iliát (dưới bút danh Huyền Kì), được xuất bản bởi NXB Kim Đồng vào năm 1986.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.