Patricia Brennan Demuth

Tác giả: Patricia Brennan Demuth

Patricia Brennan Demuth đã sáng tác một số tác phẩm dành cho trẻ em, trong đó có Thomas Edison và Ý tưởng sáng suốt của ông, Gorillas, Snakes, Johnny Appleseed, và Max, con vẹt nói xấu.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.