Prentice Mulford

Tác giả: Prentice Mulford

Prentice Mulford (1834-1891) là một tác giả người Mỹ có đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của phong trào Tư tưởng Mới. Ông đã bày tỏ những nguyên tắc và quy luật tiêu biểu của phong trào này trong các bài luận xuất bản vào cuối đời ông.

Một trong những chủ đề được ông dành nhiều thời gian để viết về là Luật Hấp dẫn - quy luật được áp dụng rộng rãi trong xã hội hiện đại và truyền cảm hứng cho nguyên tắc tư duy tích cực.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.