Ray Kurzweil

Tác giả: Ray Kurzweil

Ray Kurzweil được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất hiện nay và thường gây tranh cãi về tương lai. Trong cuốn "Bản Thiết kế Của Trí Tuệ Nhân Loại - Giải mã sự hình thành suy nghĩ con người", Kurzweil đã trình bày một cuộc khám phá thú vị về dự án quan trọng nhất trong nền văn minh con người - kỹ thuật đảo ngược bộ não để hiểu rõ cách nó hoạt động và sử dụng kiến thức đó để tạo ra những cỗ máy thông minh hơn.

Kurzweil đã thảo luận về cách thức hoạt động của bộ não, cách trí óc xuất hiện từ bộ não và ý nghĩa của việc tăng cường sức mạnh trí thông minh để giải quyết các vấn đề của thế giới. Anh ấy cẩn thận xem xét trí tuệ cảm xúc và đạo đức cũng như nguồn gốc của ý thức và hình dung ra những khả năng triệt để của việc hợp nhất với công nghệ thông minh mà chúng ta đang tạo ra.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.