Robert H Frank

Tác giả: Robert H Frank

Robert Harris Frank sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 và hiện là Giáo sư Henrietta Johnson Louis về Quản trị và Kinh tế tại Trường Cao học Quản trị Samuel Curtis Johnson của Đại học Cornell.

Ông cũng đóng góp cho cột viết "Quan điểm Kinh tế" trên báo The New York Times được xuất bản hàng tuần vào ngày Chủ nhật. Frank đã viết nhiều sách về chủ đề bất bình đẳng giàu nghèo tại Hoa Kỳ.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.