Robin Stuart-Kotze

Tác giả: Robin Stuart-Kotze

Giáo sư Robin Stuart-Kotze hiện đang là Chủ tịch của Behavioral Science Systems Limited, Oxford, nhưng ông cũng có nhiều vai trò khác. Ông đã có kinh nghiệm tư vấn đa dạng cho nhiều công ty như Westinghouse, Northern Telecom, J&J, Price Waterhouse, BP, P&O, Oracle, Ford và nhiều công ty toàn cầu khác.

Ông là tác giả hoặc đồng tác giả của một số cuốn sách, bao gồm Nguyên tắc quản lý đã được tái bản lần thứ 7, Nguyên tắc cơ bản về quản lý đã xuất bản lần thứ 3 và Hiệu suất.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.