Rowan Gibson

Tác giả: Rowan Gibson

Theo thông tin từ Forbes, Rowan Gibson được xem là "một trong những nhà lãnh đạo tư duy hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh" và được mệnh danh là "chuyên gia về đổi mới kinh doanh".

Ông là tác giả của ba cuốn sách bán chạy nhất trên toàn cầu, được dịch ra 25 ngôn ngữ, là diễn giả chính hàng đầu tại 64 quốc gia và đồng thời là một cố vấn chiến lược đáng tin cậy cho cả doanh nghiệp tư nhân và công cộng trên toàn cầu. Vào năm 2015, Rowan đã được vinh danh bằng giải thưởng cao quý "Người lãnh đạo đổi mới toàn cầu" như một công nhận cho những đóng góp quan trọng của ông trong lĩnh vực chiến lược đổi mới.

Rowan Gibson là người sáng lập và đồng thời là Chủ tịch của Imagination Bridge. Ông đã làm việc trong vai trò một "vũ khí bí mật chiến lược" từ nhiều năm trước và đã đóng vai trò là người thúc đẩy những thay đổi cho một danh sách dài các công ty Fortune 500 và các tổ chức hàng đầu khác.

Những lời khuyên chuyên môn của Rowan đã giúp khách hàng của chúng tôi nắm bắt những cơ hội tăng trưởng mới có giá trị và thậm chí tái thiết toàn bộ doanh nghiệp bằng cách thực hiện chiến lược đổi mới và chuyển đổi.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.