Sarah Miller Caldicott

Tác giả: Sarah Miller Caldicott

Sarah Miller Caldicott là một chuyên gia hàng đầu về tư duy sáng tạo và phương pháp của Thomas Edison. Bà là cháu nội của ông và đã tiếp tục phát triển và truyền dạy về tư duy sáng tạo của ông. Bằng cách nghiên cứu và tìm hiểu sâu sắc về cách tư duy của Edison, bà đã truyền cảm hứng và hướng dẫn cho hàng ngàn người về cách tư duy sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển cá nhân và doanh nghiệp trong thế kỷ 21.

Cuốn sách nổi tiếng nhất của Sarah Miller Caldicott là "Sáng tạo như Edison" (Innovate Like Edison), trong đó bà chia sẻ những nguyên tắc và phương pháp của Edison để tạo ra các ý tưởng mới và tiên tiến trong công việc và cuộc sống. Bà cũng đã trình bày và đào tạo về tư duy sáng tạo cho các tổ chức hàng đầu trên thế giới và giúp họ áp dụng tư duy sáng tạo vào quá trình làm việc hàng ngày bằng cách kết hợp lịch sử và nguyên lý tư duy sáng tạo.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.