Sayadaw U Pandita

Tác giả: Sayadaw U Pandita

Sayadaw U Paṇḍita là một trong những bậc thầy lỗi lạc nhất của phương pháp thiền Vipassanā. Ông được đào tạo theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy của Myanmar và là người kế vị của Mahāsi Sayādaw. U Paṇḍita đã dạy nhiều giáo viên và học trò phương Tây về phong cách thiền Vipassanā Mahāsi. Ông là trụ trì của Trung tâm Thiền Paṇḍitārāma ở Yangon, Myanmar.

U Paṇḍita sinh năm 1921 tại Insein, vùng Greater Rangoon (nay là Yangon) trong thời kỳ thuộc địa của Anh. Ngài xuất gia năm mười hai tuổi và sau đó là xuất gia năm hai mươi tuổi. Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, ông đã vượt qua hàng loạt kỳ thi nghiêm ngặt của chính phủ về kinh điển Phật giáo Nguyên thủy, đạt được bằng Dhammācariya (giáo viên Pháp) vào năm 1952.

U Paṇḍita bắt đầu thực hành Vipassana dưới sự hướng dẫn của Mahāsi Sayādaw từ năm 1950.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.