Shel Leanne

Tác giả: Shel Leanne

Shel Leanne là Chủ tịch của Wishel Corporation, một công ty phát triển khả năng lãnh đạo có khách hàng bao gồm các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 trên khắp thế giới. Trước khi thành lập công ty của mình, Leanne đã có kinh nghiệm làm việc cho McKinsey & Company và Morgan Stanley ở New York và London.

Sau đó, cô phục vụ với tư cách là giảng viên chính thức tại Đại học Harvard từ năm 1997 đến năm 2001, nơi cô giảng dạy các khóa học về tinh thần kinh doanh xã hội và thiết kế tổ chức. Cô ấy cũng là tác giả của cuốn How to Interview Like a Top MBA.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.