Sherryl Sandberg

Tác giả: Sherryl Sandberg

Sheryl Sandberg là Giám đốc hoạt động (COO) của Facebook và đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại ĐH Harvard.

Trước đó, cô đã có nhiều chức vụ quan trọng như Phó chủ tịch vận hành Google, Trưởng phòng hành chánh Bộ Tài chính Mỹ, tư vấn tại McKinsey & Company và trợ lý nghiên cứu tại Ngân hàng Thế giới. Năm 2010, cô đã có một bài chia sẻ TedTalk với chủ đề: Tại sao chúng ta có quá ít những người phụ nữ lãnh đạo? Cô đã giải thích nguyên nhân tại sao tỷ lệ phụ nữ giữ các chức vụ quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau rất thấp và đề xuất cách thức để thay đổi tình hình này.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.