Simon Sinek

Tác giả: Simon Sinek

Simon Sinek sinh ngày 9 tháng 10 năm 1973, tại Wimbledon, Luân Đôn, Anh. Ông là một diễn giả truyền động lực và tác giả người Anh nổi tiếng. Simon Sinek đã viết 5 cuốn sách bao gồm "Bắt Đầu Từ Tại Sao" năm 2009, "Trò Chơi Vô Hạn" năm 2019, "Người Lãnh Đạo Ăn Sau Cùng" năm 2014, "Hãy Sống Hạnh Phúc Hơn Bên Nhau" năm 2016 và "Tìm Ra Lý Do Tại Sao" năm 2017.

Simon Sinek được biết đến như một "nhà tư tưởng có tầm nhìn xa và trí tuệ hiếm có". Anh tin rằng câu hỏi "Tại Sao" có thể đóng góp vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.