Steve Hagen

Tác giả: Steve Hagen

Stephen Tokan "Steve" Hagen, Rōshi, (sinh năm 1945) là người sáng lập và từng là hiệu trưởng của Trung tâm Thiền Trường Pháp ở Minneapolis, Minnesota.

Ông là người tiếp nhận chức Pháp từ Lão sư Dainin Katagiri. Ngoài ra, ông cũng là tác giả của một số sách về Phật giáo. Trong số đó, vào năm 2003, sách Buddhism Plain & Simple đã trở thành một trong năm cuốn sách Phật giáo bán chạy nhất tại Hoa Kỳ.

Vào năm 2012, Hagen đã cập nhật và chỉnh sửa cuốn sách How the World Can Be the Way It Is Is và tái xuất bản dưới tên Tại sao thế giới dường như không có ý nghĩa—Một cuộc điều tra về Khoa học, Triết học và Nhận thức.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.