Sư Viên Minh

Tác giả: Sư Viên Minh

Hòa thượng Viên Minh sinh năm 1944 tại Quảng Trị. Ngài tăng thành ni và được nhập giới Sa Di vào năm 1964. Sau đó, vào năm 1965, ngài thọ giới Cụ Túc tại trụ sở của Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam - Kỳ Viên Tự, thuộc Quận 3, Sài Gòn.

Đức Tăng Thống trưởng lão HT. Giới Nghiêm là bổn sư và thế độ của ngài.

Từ năm 1965 đến năm 1971, ngài theo học Đại Học Vạn Hạnh và nghiên cứu về các Tông phái Phật Giáo, tư tưởng của các Tôn giáo và triết học phương Đông và phương Tây.

Vào năm 1972, ngài trở thành giám học và giảng dạy tại Trường Trung cấp Phật Học Phật Bảo, thuộc Quận Tân Bình.

Năm 1973, ngài sáng lập chùa Huyền Không tại Lăng Cô, Thừa Thiên Huế để thực hành thiền Vipassanā.

Sau đó, vào năm 1976, ngài trở thành Tổng thư ký của Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam và bắt đầu viết sách.

Cuối cùng, vào năm 1986, ngài trở thành trụ trì của Kỳ Viên Tự, trụ sở trung ương của Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.