Tào Tuyết Cần

Tác giả: Tào Tuyết Cần

Tào Tuyết Cần (1710-1765), tên thật là Tào Triêm, tự Mộng Nguyễn, hiệu Tuyết Cần, Cần Phố, Cần Khê, là một tiểu thuyết gia người Trung Quốc. Ông là tác giả của cuốn tiểu thuyết Hồng lâu mộng, một trong tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Quốc. Tổ tiên của ông ban đầu là người Hán ở Liêu Dương, sau đó tổ xa của ông là Tào Tuấn đã quy hàng Mãn Châu và nhập tịch vào dân tộc Mãn.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.