Thích Hộ Giác

Tác giả: Thích Hộ Giác

Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Tổng Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, Phó Tổng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tên thường gọi Ngô Bửu Đạt, sinh ngày 14-1-1928. Do mất mẹ sớm, ngài đã được thân phụ xuất gia và vào chùa từ khi chỉ mới 5 tuổi. Thân phụ của ngài, Hòa thượng Thích Thiện Luật, là một trong những vị danh tăng đã đưa Phật Giáo Nguyên Thủy vào Việt Nam và sau đó trở thành Phó Tổng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Ngài nổi tiếng với lòng nhân ái, không bị ràng buộc bởi đặc trưng tinh thần của một phái pháp, luôn chú trọng đến tình cảm con người trong việc xử thế. Ngài đã ra đi với sự kính trọng tuyệt đối của đông đảo các tu sĩ và đệ tử Phật giáo gần xa.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.