Trần Huiền Ân

Tác giả: Trần Huiền Ân

Nhà văn Trần Huiền Ân sinh ra vào năm 1937 tại Phú Yên. Hiện tại, ông vẫn sống và sáng tác tại quê nhà với tên thật là Trần Sĩ Huệ. Ông đã chọn ghép tên và bút danh của mình thành Ân Huệ để nhắc nhở "kẻ sĩ" nhớ ơn cuộc đời.

Trước năm 1975, ông đã xuất bản hai tập thơ, gồm Thuyền Giấy (1967) và Năm Năm Dòng Sông Thơ (1973). Sau đó, ông tiếp tục sáng tác và nhận được nhiều giải thưởng văn học và biên khảo. Trong số đó, công trình biên khảo về Đất Phú Trời Yên đã giành giải nhì (không có giải nhất) của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam vào năm 1996. Công trình này có trên 300 trang bản thảo, nhưng cho đến bây giờ vẫn "chưa đủ điều kiện" để xuất bản.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.