Trần Quang Quyến

Tác giả: Trần Quang Quyến

Về tác giả

  • Giáo sư toán các trường Trung học Võ Trường Toản, Hưng Đạo, Nguyễn Bá Tòng, Sài-gòn.
  • Giáo sư môn tài chánh tại đại học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt.
  • Chuyên viên Hội Đồng Kinh tế và Xã hội.
  • Chuyên viên tham vấn Quỹ Phát Triển Kinh Tế Quốc Gia.
  • Chuyên viên tài chánh tại Ngân Hàng Thế Giới (the World Bank) va về hưu sau 25 năm làm việc với cơ quan quốc tế này.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Song song với những nghề nghiệp trên, Giáo sư Trần Quang Quyến còn hoạt động miễn phí trong lãnh vực võ thuật và tập dưỡng sinh để giúp thanh thiếu niên được cường tráng và để giúp các vị cao niên bảo vệ sức khỏe và giữ cho thân tâm an lạc. Giáo sư đã từng là:

  • Giám đốc võ đường Thái Cực Đạo Võ Trường Toản, Sài-gòn, trong hơn 5 năm, từ 1967
  • Giám đốc Thái Cực Viện, Washington DC, trong hơn 30 năm, từ 1979.
  • Sáng lập Hội Bạn Người Mù với chương trinh mổ mắt cườm cho đồng bào nghèo ở trong nước từ năm 2003.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.