Triệu Xuân

Tác giả: Triệu Xuân

Triệu Xuân sinh ngày 4 tháng 9 năm 1952 tại xã An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Ông có tên khai sinh là Triệu Xuân Điến, bút danh khác là Triệu Minh hoặc Minh Đức.

Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội vào năm 1973, Triệu Xuân tình nguyện tham gia chiến trường miền Nam và làm phóng viên chiến trường cho Đài Phát thanh Giải phóng. Ông thường trú tại khu V - Trung Trung Bộ.

Sau năm 1975, Triệu Xuân làm phóng viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành trưởng ban biên tập chương trình phát thanh dành cho Nam Bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Năm 1986, ông được chấp nhận làm hội viên của Hội nhà văn Việt Nam.

Từ năm 1997, Triệu Xuân là Phó Trưởng Cơ quan Đại diện Báo Đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 12-2000, Triệu Xuân trở thành Trưởng Chi nhánh Nhà xuất bản Văn học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông là ủy viên Ban chấp hành và Trưởng ban Sáng tác của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh trong khóa 4 (2001-2005).

Ông cũng là ủy viên Ban chấp hành và Phó Chủ tịch Hội đồng văn xuôi của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh trong khóa 5 (2005-2010).

Ngoài ra, ông là ủy viên Ban chấp hành Chi hội Hội Nhà văn Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ I (2005-2010).

Triệu Xuân còn giữ chức Phó Trưởng Chi hội của Hội Nhà văn Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2011-2015.

Sách nói của tác giả:

Sách của tác giả được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.