Vũ Dương Ninh

Tác giả: Vũ Dương Ninh

Giáo sư Vũ Dương Ninh sinh năm 1937 trong một gia đình công chức và trí thức thành thị. Sau khi Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thành lập vào năm 1956, GS. Vũ Dương Ninh là sinh viên của khóa I và học chung với các nhà giáo, nhà sử học nổi tiếng như GS.Phạm Đại Ngạn, PGS.Lê Mậu Hãn, PGS.Nguyễn Thừa Hỷ, PGS.Phạm Thị Tâm... Mặc dù thầy có sở thích và khả năng về khoa học tự nhiên, nhưng với sự quyết định và định mệnh, thầy đã chọn học ngành Sử, đam mê Sử, giảng dạy và nghiên cứu về Lịch sử và đã thành công trong lĩnh vực này.

Sau khi tốt nghiệp đại học, GS. Vũ Dương Ninh đã cùng một số bạn cùng khóa ở lại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội làm việc. Trong bối cảnh chiến tranh ác liệt diễn ra ở đất nước, Khoa Lịch sử và trường học phải sơ tán đến nhiều nơi khác nhau.

Điều kiện học tập, tài liệu tham khảo và đời sống vật chất đều rất khó khăn, nhưng GS. Vũ Dương Ninh và các thành viên khác trong Khoa và Bộ môn vẫn giữ vững quyết tâm, tự học ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Anh để có thể sử dụng các nguồn tài liệu quốc tế.

Trong những tình huống khó khăn của chiến tranh, với bàn tre và ánh đèn dầu không đủ sáng, dưới mái lán nứa và sự giúp đỡ của bà con trong nơi sơ tán, các phần của cuốn Giáo trình Lịch sử thế giới đã được biên soạn và áp dụng trong việc giảng dạy cho sinh viên.

Qua việc học, giảng dạy và tích luỹ kinh nghiệm qua những thử thách của thực tế, GS.Vũ Dương Ninh và các đồng nghiệp đã phát triển và trở thành nhân vật chủ chốt trong việc xây dựng một số ngành học của trường và nhiều trường đại học ở miền Nam sau khi đất nước thống nhất.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.